main-pic

היי נטוורקס מערכות מפעילה מוקד שרות ותמיכה טלפוני ממוחשב המאוייש בכל שעות הפעילות. כל תקלת שרות מבוקרת ומטופלת עד לסגירתה במסגרת זמני התגובה המתאימים.
בעזרת מוקד זה יכולים הלקוחות לקבל שירותי Help Desk ותמיכה בהשתלטות מרחוק ע"י תוכנות יעודיות בהתאם לסוג השירות הנרכש וזמני התגובה שהוגדרו מראש.

טלפון במוקד השרות – 03-5508118
שעות פעילות מוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00

טופס פניה למחלקה הטכנית שלנו:

מאשר קבלת מידע מהיי נטוורקס