main-pic

היי נטוורקס מערכות מפעילה מוקד שרות ותמיכה טלפוני ממוחשב המאוייש בכל שעות הפעילות. כל תקלת שרות מבוקרת ומטופלת עד לסגירתה במסגרת זמני התגובה המתאימים.
בעזרת מוקד זה יכולים הלקוחות לקבל שירותי Help Desk ותמיכה בהשתלטות מרחוק ע"י תוכנות יעודיות בהתאם לסוג השירות הנרכש וזמני התגובה שהוגדרו מראש.

טלפון במוקד השירות  03-5508118
שעות פעילות מוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00

טופס פתיחת קריאת שירות:

מאשר קבלת מידע מהיי נטוורקס

פרטי קשר המשרד:

   מייל: support@highnet.co.il
   טל: 03-5508118 פקס: 03-5508668
   שעות עבודה: ימים א'-ה' 09:00-18:00